Príručný Slovník literárnovedných termínov (František Štraus)

Ponúkaný slovník by sa mal stať základnou učebnou pomôckou pre všetkých študentov slovenského ... Čítať viac

Príručný Slovník literárnovedných termínov (František Štraus) špecifikácia

Ponúkaný slovník by sa mal stať základnou učebnou pomôckou pre všetkých študentov slovenského jazyka a literatúry. Obsahuje množstvo hesiel z oblasti literárnej vedy, ktorá bude pre nich neodmysliteľným „sprievodcom“ nielen počas štúdia, ale aj celého profesionálneho života. V úvode jej autor zdôrazňuje: „Vytvoriť koncepčný slovník literárnovedných termínov si vyžiadala vysokoškolská prax, odborné štúdium umeleckej literatúry, presnejšia potreba nadobudnúť špeciálne odborné literárne vzdelanie, vzdelanie učiteľa literatúry. Vysokoškolské štúdium literatúry preskupuje a prehlbuje celý systém, všetky zložky literárneho vzdelania. Kvalitatívne a kvantitatívne sa od predchádzajúcej výučby líši...  celá špecifikácia

;
Recenzie Príručný Slovník literárnovedných termínov (František Štraus)