C. H. Beck

Vyberte najpredávanejšie produkty c. h. beck ✅ Hľadajte podľa parametrov ✅ Najlacnejšie na NajNakup.sk
Zoradiť podľa:
Druh zobrazenia: zoznam zoznam dlaždice dlaždice obrázky obrázky
top 1
slovenský 528 strán 2014

Autorský kolektív odboru finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vám predstavuje aktualizovanú verziu učebnice, ktorá uceleným spôsobom poníma všeobecné východiská, ...

45.00
ponúka 1 obchod Do obchodu
top 2
-10%
slovenský 608 strán 2012

Komentár Nakladateľstva C. H. Beck predstavuje prvý komentár k slovenskému zákonu o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom vôbec. Na jeho príprave sa podieľali poprední odborníci, ktorí sa ...

od 58.91
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 3
-7%
slovenský 712 strán 2013

Štvrté vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu. Výklad k jednotlivým ...

od 98.03
ponúka 8 obchodov Kde kúpiť
top 4
-14%
slovenský 2011

Učebnica približuje najvýznamnejšie aspekty skúmanej problematiky, od základných poznatkov cez historické súvislosti až po najvýznamnejšie medzinárodné vládne organizácie súčasnosti, doplnené ...

od 30.10
ponúka 8 obchodov Kde kúpiť
top 5
-9%
slovenský 576 strán 2013

Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich ...

od 37.40
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
top 6
-8%
slovenský 484 strán 2015

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom prvý „sivý“ komentár k Zákonu priestupkoch z pera autorov Doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD. vedúcej autorského kolektívu, prof. JUDr. Mariána Vrabka, ...

od 48.62
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
top 7
-10%
slovenský 328 strán 2016

Publikácia sa snaží o ucelený prehľadný popis jednotlivých inštitútov právneho styku s cudzinou a to v rámci piatej časti Trestného poriadku, ale taktiež aj všetkých doteraz prijatých osobitných ...

od 22.03
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
top 8
-9%
slovenský 504 strán 2010

Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s ...

od 34.90
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 9
-15%
slovenský 750 strán 2015

Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD. spracovaný v rozsahu v akom doposial tento zákon na Slovensku nebol ...

od 52.43
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 10
-10%
slovenský 320 strán 2015

Vedecká monografia sa venuje problematike vlastníctva bytov, ktorá má celospoločenský význam. Práca si kladie za cieľ poskytnúť všeobecný a pokiaľ možno čo najkomplexnejší prehľad na základné ...

od 26.59
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 11
-6%
slovenský 448 strán 2012

Na území Slovenskej republiky bolo od jej vzniku v roku 1993 podaných cudzincami takmer 57 tisíc žiadostí o azyl. Napriek tejto skutočnosti nebolo doposiaľ v Slovenskej republike k dispozícii ...

od 38.10
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 12
-10%
slovenský 88 strán 2013

Publikácia predstavuje praktickú realizáciu správnych konaní v obciach a mestách v súvislosti s konkrétnym ustanovením Občianskeho zákonníka o ochrane proti zrejmému zásahu do pokojného stavu. ...

od 18.99
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 13
-10%
slovenský 808 strán 2012

Základom publikácie je nájomná zmluva a jej osobitné druhy, najmä nájom bytu a nájom a podnájom nebytových priestorov. Z ďalších druhov nájmu je to podnikateľský nájom hnuteľných vecí, nájom ...

od 62.10
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 14
-10%
slovenský 216 strán 2013

Téma ľudského združovania, niektorých jeho prejavov a právo slobodne sa združovať v spolkoch a združeniach má v sebe mnoho zákutí a otvára mnohé otázky. Táto publikácia sa usiluje niektoré ...

od 20.51
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 15
-8%
slovenský 424 strán 2012

Predkladaný komentár k platnému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 136/2001 Z. z. v platnom znení) je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku. Napriek tomu, že od znovu zavedenia ...

od 42.90
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 16
slovenský 296 strán 2013

Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy ...

od 30.42
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 17
-11%
od 14.34
ponúka 8 obchodov Kde kúpiť
top 18
-10%
slovenský 488 strán 2013

Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované ...

od 52.43
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť