CSS ONBOARDING

Zľava 20% na reklamu v Google Nákupoch

Podmienky

 • Každý obchod musí byť zaregistrovaný na najnakup.sk a musí na porovnávači zobrazovať svoje produkty, môže využívať neplatený (Free) alebo platený program. Ide o podmienku spoločnosti Google, ktorá umožňuje inzerovať v Google Nákupoch zvýhodnene cez porovnávač cien.
 • NajNakup.sk si vyhradzuje právo odmietnuť, obmedziť alebo zastaviť spoluprácu v tejto oblasti s obchodníkmi, ktorí majú veľké množstvo produktov a malé množstvo preklikov z reklám Google Nákupy z dôvodu obmedzení na strane spoločnosti Google.

Vyber modelu a postup

1. Kampane Google Nákupy si obchodník vytvára a spravuje vo vlastnej réžii, cez reklamnú agentúru, špecialistu

Pokiaľ obchod využíva Free program na najnakup.sk, je tento typ spolupráce spoplatnený vo výške 19€ / mesiac. V prípade plateného programu je to bez poplatku.

  1. Ak obchod už má google účet obchodníka (merchant account), je možné tento účet presunúť pod špeciálny účet NajNakup.sk. 
   1. Od obchodníka potrebujeme na presun účtu súhlas, presun vykonáva Google na naše požiadanie.
   2. V tomto prípade sa pre obchodníka nič nemení, zostáva mu prístup do účtu inzerenta aj obchodníka, ako aj všetky nastavenia, ktoré má. Ide len o technickú zmenu.
   3. Najnakup.sk v tomto prípade nepotrebuje prístup do účtu inzerenta (Google Ads). 
  2. NajNakup.sk vytvorí pre eshop nový účet obchodníka (Google Merchant).
   1. Obchodník dodá url adresu feedu vo formáte Google a
    email svojho Google účtu pre vytvorenie prístupu do nového účtu obchodníka, aby mohol ďalej pokračovať v nastaveniach.

2. Kampane Google Nákupy s podporou a optimalizáciou od NajNakup.sk

 • Vaše kampane Vám nastavíme a optimalizujeme.
 • Cieľom je spravidla maximalizácia efektivity vynaložených prostriedkov na reklamu v pomere k získaným tržbám, jedná sa o výkonnostný marketing.
 • Máte prístup ku všetkým účtom (Merchant center, Google Ads), môžete vykonávať vlastné úpravy, prezerať si všetky dostupné zostavy a podobne.
 • Feed pre google vytvorí najnakup.sk z primárneho feedu, ktorý nám obchod poskytol. Dáta vo feede optimalizujeme pre čo najlepší výkon kampaní, napr.
  • Doplnenie chýbajúcich EAN/UPC kódov
  • Členenie produktov do skupín podľa výšky ceny pre získanie možnosti rôznych nastavení inzercie v závislosti od cien produktov
  • Členenie produktov podľa pravdepodobnosti ich nákupu s cieľom inzerovať produkty, pri ktorých je vyššia pravdepodobnosť nákupu - konverzný pomer (funkcia vo vývoji)
 • Vaše dáta na Google účte obchodníka aktualizujeme cca každé 2 hodiny cez deň (štandardne 24 hodín)
 • Vy si určíte, koľko chcete za reklamu zaplatiť a aké výsledky od nej očakávate.
 • Poplatok za službu je 5% z preinzerovanej čiastky cez kampane Google Nákupy (min. 10€/mesiac).

Postup:

 • Najnakup.sk založí účet obchodníka (alebo presunie existujúci účet) vo svojom správcovskom účte.
  Zároveň sa vytvorí prístup pre obchodníka do merchant center - potrebné dodať email z google účtu obchodníka
 • Obchodník si založí buď nový účet v Google Ads alebo použije už existujúci 
  • eshop dodá číslo Google Ads účtu v tvare XXX-XXX-XXXX
  • najnakup.sk vytvorí prepojenie Google Ads účtu s účtom obchodníka a vytvorí požiadavku na prepojenie Google Ads účtu eshopu so správcovským účtom najnakup.sk - eshop požiadavku potvrdí vo svojom Google Ads účte.
 • Eshop vytvorí prístup s právami Edit, Read & Analyse pre Analytics pre servisné účty gazdarica@gmail.com a
  merchant-center-1584203370975@merchant-center-1584203370975.iam.gserviceaccount.com
 • Najnakup.sk založí novú kampaň po schválení produktov Googlom na účte obchodníka

Príklad: 

Eshop zadal požiadavku získať maximálny objem objednávok pri dodržaní 4.5% PNO (podiel nákladov na obrate), limit na inzerciu nie je zadaný.

Zostava cez Google Analytics

Náklady kampane: google 325.53€ + najnakup.sk 16.25€
Tržby 7365.95€, 77 objednávok
PNO 4.64%