Vytvorenie novej kampane Google Nákupy

Pre vytvorenie novej kampane potrebujeme od Vás niekoľko údajov.

 • maximály denný rozpočet na inzerciu v EUR
definovať cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu ROAS (koľko tržieb v € očakávate za 1€ vložené do reklamy)
 • pokročilé nastavenia kampaní podľa ROAS:
  • pokiaľ máte pre konkrétne skupiny výrobkov veľmi odlišnú maržu v %, môžete mať aj odlišné ciele návratnosti výdavkov na reklamu.
   V takomto prípade je možné nastaviť osobitne pre jednotlivé skupiny produktov iné ciele.
   Najprv je však potrebné takúto kategorizáciu produktov do skupín vytvoriť a každý produkt vo feede musí mať vyplnenú skupinu do ktorej patrí, čo znamená, že sa vyžaduje zásah do generovania xml feedu zo strany dodavateľa Vášho eshopového riešenia.
  • rôzne cieľové návratnosti je ale možné vytvoriť aj na základe výšky ceny tovaru,
   v intervaloch podľa cien jednotlivých produktov: 10-30€, 30-80€, 80-150€, 150-300€, 300-500€, nad 500€.

Ďalšie potrebné podklady sú napríklad logo, obrázky a text, ktoré sa budú používať na vytváranie responzívnych remarketingových reklám pre Obsahovú sieť a YouTube. Pri vytváraní reklám sa vaše podklady budú automaticky rôzne kombinovať a podklady s najvyššou výkonnosťou sa budú zobrazovať častejšie.

Poznámka: Tieto podklady sa budú používať na vytváranie reklám, ktoré sa budú zobrazovať používateľom, ktorí v minulosti navštívili váš web, ale zatiaľ neprejavili záujem o konkrétny výrobok. Keď používateľ naznačí záujem, z vášho informačného kanála výrobkov sa načítajú relevantné údaje potrebné na vytvorenie reklamy.

Dodajte nasledujúce podklady pre svoje reklamy:
 • Logo:
  • Štvorcové logo: pomer strán 1 : 1.  Format: PNG, SVG, Max veľkosť: 5 MB, rozmery: min 500 × 500 pixels, max 2,000 × 2,000 pix.
  • Obdĺžnikové logo:  pomer strán 2 : 1.  Format: PNG, SVG, Max veľkosť: 5 MB, rozmery: min 1000 × 500 pixels, max 2,000 × 1,000 pix.
 • Obrázok: marketingový obrázok, ktorý charakterizuje vašu firmu. Vyberte obrázok na šírku s pomerom strán 1,91 : 1, ktorý je zároveň väčší ako 600 × 314 pixelov. Odporúčaná veľkosť je 1 200 × 628 pixelov. Maximálna veľkosť súboru je 1 MB. Text nemôže zakrývať viac ako 20 % z obrázka. Poznámka: Obrázok môže byť vodorovne orezaný až do 5 % na oboch stranách, aby sa prispôsobil niektorým reklamným priestorom.
 • Text s podrobnosťami o firme. Tento text sa bude používať v rôznych kombináciách a formátoch reklamy.
  • Krátky nadpis (25 alebo menej znakov) je prvý riadok reklamy a zobrazuje sa v úzkych reklamných priestoroch, do ktorých sa nezmestí dlhý nadpis. Krátke nadpisy sa môžu zobraziť s popisom alebo bez neho.
  • Dlhý nadpis (90 alebo menej znakov) predstavuje prvý riadok reklamy, ktorý sa vo väčších reklamách zobrazuje namiesto krátkeho nadpisu. Dlhé nadpisy sa môžu zobraziť s popisom alebo bez neho. Poznámka: Pri vykreslení v reklame bude dĺžka dlhého nadpisu závisieť od webu, na ktorom sa zobrazí. Ak bude dlhý nadpis skrátený, zakončí sa výpustkou.
  • Popis (90 alebo menej znakov) dopĺňa nadpis a vyzýva ľudí k vykonaniu určitej akcie. Poznámka: Dĺžka vykresleného popisu bude závisieť od webu, na ktorom sa zobrazí. Ak bude popis skrátený, zakončí sa výpustkou.
  • Cieľová webová adresa: Zadajte webovú adresu stránky na svojom webe, na ktorú sú používatelia presmerovaní po kliknutí na reklamu.

Na čo treba pamätať

Keďže kampane v Nákupoch využívajú strojové učenie, pri ktorom chvíľu trvá, než sa kampaň optimalizuje pre špecifický rozpočet, výrobky a publikum, pred vykonaním akýchkoľvek zmien sa odporúča poskytnúť novej kampani čas na prispôsobenie

Potrebné dáta, označené oranžovou farbou, prosím poslať na adresu najnakup@najnakup.sk

Sledovanie konverzií a dynamický remarketing

Pre zebezpečenie správnej funkčnosti je potrebné, aby mal internetový obchod implementovanú funkciu Elektronický obchod (Google Analytics) a tiež aby zhromažďoval údaje potrebné pre dynamický remarketing pre vertikálny segment Maloobchod (retail).

Pokiaľ tieto funkcie nemáte implementované, je potrebné osloviť dodavateľa Vášho ehopového riešenia, aby skripty potrebné pre elektronický obchod a dynamický remarketing doplnil do kódu Vašich stránok.

Nastavenie sledovania elektronického obchodu

Informácie o dynamickom remarketingu

Spôsobov implementácie je viacero, my odporúčame využiť Správcu značiek (Tag Manager), 
viď odsek "Nastavenie kódu sledovania pomocou Správcu značiek Google" z článku nastavenie sledovania elektronického obchodu.

Užitočné informácie o nasadení správcu značiek (Tag Manager), nastavení elektronického obchodu aj dynamického remarketingu obsahuje nasledovný článok
Nasadenie služby Google Analytics pomocou Správcu značiek

Pre účely Google Nákupy kampaní je nevyhnutné označiť remarketingové udalosti
Remarketingové udalosti a parametre pre váš typ firmy 

 • view_item - návšteva používateľa na stránke výrobku
 • purchase - nákup