PLATINET OMEGA bluetooth sluchátko R028 V3.0+EDR MONO OUSR028

PLATINET OMEGA bluetooth sluchátko R028 V3.0+EDR MONO OUSR028
PLATINET OMEGA bluetooth sluchátko R028 V3.0+EDR MONO OUSR028
it