Knihy/ Eseje, štúdie, kritika, teória Vydavateľstvo Matice slovenskej

Zoradiť podľa:
Druh zobrazenia:
slovenský 300 strán 2014

Medzi najlepšie diela Vladimíra Mináča, výraznej osobnosti slovenskej literatúry v 2. polovici 20. storočia, patria brilantné esejistické diela Dúchanie do pahrieb a Návraty k prevratu. V prvej ...

od 7.62
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 240 strán 2012

Literárny kritik v súbore článkov o literatúre a recenzií hodnotí súčasnú slovenskú poéziu (od 90. rokov 20. stor.), sčasti aj prózu, pričom sa snaží o primeraný odstup a priestor pre vlastný ...

od 6.20
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
-17%
slovenský 56 strán 2013

Staroslovenské rukopisy Život Konštantína Cyrila a Život Metoda sú najstaršie a najvýznamnejšie pramene, ktoré svedčia o pôsobení solúnskych bratov a umožňujú nazrieť do náboženských, ...

od 1.43
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 268 strán 2013

K racionalizácii poznania a výskumu dejín prispievajú autentické dobové dokumenty, ktoré sú základným prameňom pre štúdium historikov a ich vydanie môže byť pohodlnou a ľahko dostupnou príručkou ...

od 7.62
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
100 % 3 recenzie slovenský 2009

Náš spisovný jazyk je živý fenomén, ktorý má za sebou dramatické dejiny, významné medzníky, obdobia ohrození i prudkého vývinu. Dvojica popredných jazykovedcov predkladá synteticky spracované ...

od 6.67
ponúka 12 obchodov Kde kúpiť
-17%
slovenský 184 strán 2009

"Mohol by som sa vyznať z hlbokého obdivu k mnohým vynikajúcim osobnostiam slovenského života od úsvitu našich národných dejín až po súčasnosť, boli medzi nimi kniežatá svetské i duchovné, ...

od 1.43
ponúka 12 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2009

Kysuce dali Slovensku nielen nádhernú prírodu, svieži folklór, ale aj hrdý, svojský ľud, z ktorého pochádzajú mnohé neobyčajné osobnosti. Spomeňme napríklad známu speváčku Marcelu Laiferovú, ...

od 6.95
ponúka 12 obchodov Kde kúpiť
slovenský 288 strán 2009

Kniha PROTI aj ZA s podtitulom Kritika sa kritikou opravuje je pendantom knihy Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov. Tvorcovia a diela (v) zovretí dobou (2006). Renomovaná kritika ju prijala ...

od 5.49
ponúka 11 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2009

Dr. Jozef G. Cincík je pevne zakorenený v dvadsiatom storočí, ale imagináciou a intelektom prenikol veky a pochopil sily, ktoré stvárňovali svet. Z útrob tisícročia premietol na obrazovku dneška ...

od 6.20
ponúka 11 obchodov Kde kúpiť
-17%
slovenský 156 strán 2010

V prvej časti knihy sa autor venuje obdobiu "normalizácie" (v živote intelektuála i v literatúre a v literárnej vede). V druhej portrétom, úvahám a kritickej reflexii viacerých kultúrnych javov. ...

od 1.43
ponúka 11 obchodov Kde kúpiť
slovenský 72 strán 2015

p style=textalign justify „Všetko, čo sa na svete udeje – či už dobré, alebo zlé – sú ľudské vrtochy! I tieto sa delia na detské vrtochy, na dospelé vrtochy, na posmeš­né vrtochy, na umelecké ...

od 5.99
ponúka 11 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2009

Publikácia ponúka súbor štúdií, úvah, esejí a svedectiev. V prvej časti - Z teritória žánrov synkretickej povahy - sa sústreďuje na literatúru faktu, kde je autor známy aj ako vlastný ...

od 4.58
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
slovenský 330 strán 2009

Literárne dielo nemá jediný univerzálny zmysel. Ten je v ustavičnom pohybe a jediným autentickým obrazom spisovateľa je jeho dielo. Analytické štúdie o niektorých autoroch 20. storočia (Krasko, ...

od 5.99
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2009

Karol Kuzmány a Štefan Moyses v slovenských národných a cirkevných dejinách. Publikácia obsahuje príspevky z vedeckej konferencie o Karolovi Kuzmánym a Štefanovi Moysesovi, konanej v októbri ...

od 5.49
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
-17%
slovenský 160 strán 2009

Známy básnik, dramatik, prekladateľ a publicista „prichádza s kožou na trh“, so svojimi otázkami i odpoveďami na aktuálne spoločenské problémy, bez zbytočnej servítky vyjadruje svojej názory na ...

od 1.36
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2009

Autor v tomto súbore esejí, úvah, a glos reaguje na rôzne dobové udalosti a ich mnohorozmerné súvislosti, na ktoré sa pozerá optikou kresťanskej hodnotovej orientácie. Osobitnú kategóriu ...

od 5.29
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2009

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý ...

od 4.04
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2009

Po novembrovej revolúcii ostali v knižných skladoch desaťtisíce zväzkov nepredajných kníh. Informačná revolúcia však lomcuje celou Európou, globalizovaným svetom. Aký je osud písaného slova v ére ...

od 5.05
ponúka 8 obchodov Kde kúpiť
;