Knihy/ Eseje, štúdie, kritika, teória Vydavateľstvo Matice slovenskej

Zoradiť podľa:
Druh zobrazenia:
slovenský 300 strán 2014

Medzi najlepšie diela Vladimíra Mináča, výraznej osobnosti slovenskej literatúry v 2. polovici 20. storočia, patria brilantné esejistické diela Dúchanie do pahrieb a Návraty k prevratu. V prvej ...

od 6.99
ponúka 14 obchodov Kde kúpiť
top 1
slovenský 56 strán 2013

Staroslovenské rukopisy Život Konštantína Cyrila a Život Metoda sú najstaršie a najvýznamnejšie pramene, ktoré svedčia o pôsobení solúnskych bratov a umožňujú nazrieť do náboženských, ...

od 1.39
ponúka 12 obchodov Kde kúpiť
top 4
-9%
slovenský 268 strán 2013

K racionalizácii poznania a výskumu dejín prispievajú autentické dobové dokumenty, ktoré sú základným prameňom pre štúdium historikov a ich vydanie môže byť pohodlnou a ľahko dostupnou príručkou ...

od 6.99
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
top 5
slovenský 240 strán 2012

Literárny kritik v súbore článkov o literatúre a recenzií hodnotí súčasnú slovenskú poéziu (od 90. rokov 20. stor.), sčasti aj prózu, pričom sa snaží o primeraný odstup a priestor pre vlastný ...

od 5.99
ponúka 12 obchodov Kde kúpiť
top 2
-11%
100 % 3 recenzie slovenský 2009

Náš spisovný jazyk je živý fenomén, ktorý má za sebou dramatické dejiny, významné medzníky, obdobia ohrození i prudkého vývinu. Dvojica popredných jazykovedcov predkladá synteticky spracované ...

od 2.99
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
top 6
slovenský 2009

Autor v tomto súbore esejí, úvah, a glos reaguje na rôzne dobové udalosti a ich mnohorozmerné súvislosti, na ktoré sa pozerá optikou kresťanskej hodnotovej orientácie. Osobitnú kategóriu ...

od 4.99
ponúka 11 obchodov Kde kúpiť
top 7
-14%
slovenský 330 strán 2009

Literárne dielo nemá jediný univerzálny zmysel. Ten je v ustavičnom pohybe a jediným autentickým obrazom spisovateľa je jeho dielo. Analytické štúdie o niektorých autoroch 20. storočia (Krasko, ...

od 5.99
ponúka 11 obchodov Kde kúpiť
top 8
slovenský 72 strán 2015

„Všetko, čo sa na svete udeje – či už dobré, alebo zlé – sú ľudské vrtochy! I tieto sa delia: na detské vrtochy, na dospelé vrtochy, na posmeš­né vrtochy, na umelecké vrtochy, na pomstivé vrtochy ...

od 5.99
ponúka 11 obchodov Kde kúpiť
top 3
slovenský 156 strán 2010

V prvej časti knihy sa autor venuje obdobiu "normalizácie" (v živote intelektuála i v literatúre a v literárnej vede). V druhej portrétom, úvahám a kritickej reflexii viacerých kultúrnych javov. ...

od 1.39
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 9
slovenský 2009

Publikácia ponúka súbor štúdií, úvah, esejí a svedectiev. V prvej časti - Z teritória žánrov synkretickej povahy - sa sústreďuje na literatúru faktu, kde je autor známy aj ako vlastný ...

od 3.99
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
top 10
slovenský 2009

Karol Kuzmány a Štefan Moyses v slovenských národných a cirkevných dejinách. Publikácia obsahuje príspevky z vedeckej konferencie o Karolovi Kuzmánym a Štefanovi Moysesovi, konanej v októbri ...

od 4.99
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
top 11
slovenský 288 strán 2009

Kniha PROTI aj ZA s podtitulom Kritika sa kritikou opravuje je pendantom knihy Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov. Tvorcovia a diela (v) zovretí dobou (2006). Renomovaná kritika ju prijala ...

od 4.99
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
top 12
slovenský 184 strán 2009

"Mohol by som sa vyznať z hlbokého obdivu k mnohým vynikajúcim osobnostiam slovenského života od úsvitu našich národných dejín až po súčasnosť, boli medzi nimi kniežatá svetské i duchovné, ...

od 1.39
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
top 13
slovenský 2009

Kysuce dali Slovensku nielen nádhernú prírodu, svieži folklór, ale aj hrdý, svojský ľud, z ktorého pochádzajú mnohé neobyčajné osobnosti. Spomeňme napríklad známu speváčku Marcelu Laiferovú, ...

od 6.99
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
top 14
slovenský 2009

Po novembrovej revolúcii ostali v knižných skladoch desaťtisíce zväzkov nepredajných kníh. Informačná revolúcia však lomcuje celou Európou, globalizovaným svetom. Aký je osud písaného slova v ére ...

od 4.99
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 15
slovenský 2009

Dr. Jozef G. Cincík je pevne zakorenený v dvadsiatom storočí, ale imagináciou a intelektom prenikol veky a pochopil sily, ktoré stvárňovali svet. Z útrob tisícročia premietol na obrazovku dneška ...

od 5.99
ponúka 9 obchodov Kde kúpiť
top 16
slovenský 160 strán 2009

Známy básnik, dramatik, prekladateľ a publicista „prichádza s kožou na trh“, so svojimi otázkami i odpoveďami na aktuálne spoločenské problémy, bez zbytočnej servítky vyjadruje svojej názory na ...

od 1.29
ponúka 8 obchodov Kde kúpiť
top 17
-6%
slovenský 2009

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý ...

od 4.59
ponúka 7 obchodov Kde kúpiť