Biológia pre gymnáziá 2 (Katarína Ušáková a kol.)

Biológia pre gymnáziá 2 (Katarína Ušáková a kol.)
Biológia pre gymnáziá 2 (Katarína Ušáková a kol.)
it

Učebnice biológie pre gymnáziá tvoria 8 častí. Ide o sériu učebníc zostavených podľa novokoncipovaných učebných osnov biológie pre gymnáziá. Ťažiskom Biológie pre gymnáziá 2 je aktualizovaný systém rastlín, ktorý v zjednodušenej forme prezentuje primeraným spôsobom základné charakteristiky jednotlivých taxonomických ... čítať viac


Tovar je možné zakúpiť v nasledovnom obchode:

Všeobecné parametre

Ostatné

  • Kódy predajcov 8010004286
Učebnice biológie pre gymnáziá tvoria 8 častí. Ide o sériu učebníc zostavených podľa novokoncipovaných učebných osnov biológie pre gymnáziá. Ťažiskom Biológie pre gymnáziá 2 je aktualizovaný systém rastlín, ktorý v zjednodušenej forme prezentuje primeraným spôsobom základné charakteristiky jednotlivých taxonomických skupín.
Učivo je rozdelené na základné a rozširujúce. V druhom vydaní autori upravili rozsah základného učiva a časť z neho presunuli do učiva rozširujúceho. Učebný text bol doplnený novými ilustráciami, ktoré zvyšujú názornosť a zrozumiteľnosť prezentovaných faktov. Na overenie pochopenia učiva slúžia v texte problémové úlohy a každý tematický celok uzatvárajú učebné úlohy vo forme kontrolných otázok. Na konci je zaradený register s abecedným zaradením základných pojmov.
Tematicky je učebnica rozčlenená na štyri základné časti:
* Systém rastlín – úvod do rastlinnej taxonómie, charakteristika a systém nižších rastlín
* Vyššie rastliny – obsahom a rozsahom je najväčší priestor venovaný vyšším rastlinám
* Huby – zavŕšením rastlinného systému je časť huby
* Ekológia rastlín - časť ekológia rastlín na konkrétnych príkladoch z rastlinnej ríše vysvetľuje základné ekologické pojmy a vzťahy medzi rastlinami a prostredím
Popis tovaru je spravidla možné nájsť tiež na stránkach internetových obchodov

Biológia pre gymnáziá 2 (Katarína Ušáková a kol.) (3.88 €) na www.martinus.sk