Pomoc, princezna zmizela (Pánková Jarmila, Bernardová Veronika)Radenie:
Graf vývoja ceny Pomoc, princezna zmizela (Pánková Jarmila, Bernardová Veronika)