Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil)

Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil)
Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil)
it

OBSAH: PODSTATNÉ MENÁ 1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika substantív 1.2. Definícia substantív 1.3. Klasifikácia substantív 2. Morfologické kategórie substantív 2.1. Kategória rodu 2.1.1. Rod cudzích substantív 2.1.2. Rod pomnožných podstatných mien 2.2. Kategória čísla 2.3. ... čítať viac


Tovar je možné zakúpiť v nasledovných obchodoch:

Všeobecné parametre

Ostatné

  • Kódy predajcov 9788085471946
    8085471949
OBSAH:
PODSTATNÉ MENÁ
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika substantív
1.2. Definícia substantív
1.3. Klasifikácia substantív
2. Morfologické kategórie substantív
2.1. Kategória rodu
2.1.1. Rod cudzích substantív
2.1.2. Rod pomnožných podstatných mien
2.2. Kategória čísla
2.3. Kategória pádu
3. Deklinácia substantív
3.0. Všeobecná charakteristika
3.1. Vzory podstatných mien
3.1.1. Mužský rod (maskulínum)
3.1.1.1. Životné podstatné mená
3.1.1.2. Neživotné podstatné mená
3.1.2. Ženský rod (feminínum)
3.1.2.1. Adjektívno-substantívne skloňovanie feminín
3.1.2.2. Nepravidelné skloňovanie feminín
3.1.3. Stredný rod
3.1.4. Deklinácia cudzích substantív
3.1.5. Deklinácia substantív s adjektívnou podobou
PRÍDAVNÉ MENÁ
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika prídavných mien
1.2. Definícia prídavných mien
1.3. Klasifikácia prídavných mien
1.4. Charakteristika jednotlivých druhov prídavných mien
1.4.1. Vlastnostné prídavné mená
1.4.1.1. Akostné prídavné mená
1.4.1.2. Vzťahové prídavné mená
1.4.1.2.1. Druhové prídavné mená
1.4.2. Privlastňovacie prídavné mená
2. Stupňovanie prídavných mien
3. Skloňovanie prídavných mien
3.1. Skloňovanie vlastnostných prídavných mien
3.1.1. Vzor PEKNÝ
3.1.2. Vzor CUDZÍ
3.1.3. Vzor PÁVÍ
3.2. Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien
3.2.1. Vzor OTCOV
3.2.2. Vzor MATKIN
3.3. Nesklonné prídavné mená
4. Pravopis a písanie prídavných mien
ČÍSLOVKY
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika čísloviek
1.2. Definícia čísloviek
1.3. Klasifikácia čísloviek
2. Skloňovanie čísloviek
2.1. Základné číslovky (kardináliá)
2.2. Radové číslovky (ordináliá)
2.3. Druhové číslovky (špeciáliá)
2.4. Násobné číslovky (multiplikatíva)
3. Výslovnosť, pravopis a písanie čísloviek
3.1. Výslovnosť čísloviek
3.2. Pravopis čísloviek
3.3. Písanie čísloviek
ZÁMENÁ
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika zámen
1.2. Definícia zámen
1.3. Klasifikácia zámen
2. Skloňovanie zámen
2.1. Osobné zámená
2.2. Zvratné zámená
2.3. Ukazovacie zámená
2.4. Opytovacie zámená
2.5. Neurčité zámená
2.6. Vymedzovacie zámená
Popis tovaru je spravidla možné nájsť tiež na stránkach internetových obchodov

Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil) (4.19 €) na www.gorila.sk
Nominálne slovné druhy (Navrátil Ladislav) (4.05 €) na www.alterego.sk
ENIGMA Nominálne slovné druhy - Dr. Navrátil Ladislav (3.60 €) na www.littera.sk
Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil) (3.94 €) na hrebenda.sk
Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil) (3.94 €) na ahakniha.sk