AITEC Matematika pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť

AITEC Matematika pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť
2x
AITEC Matematika pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť
 • AITEC Matematika pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť
 • AITEC Matematika pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť
it it

Súčasťou komplexného súboru učebných materiálov "Matematika 3" - Pedagogicky a obsahovo prepojené s predchádzajúcimi ročníkmi matematiky


Pracovný zošit (1. časť) je integrálnou súčasťou súboru učebných materiálov "Matematika 3", určenej pre žiakov 3. ročníka základných škôl. Tento súbor materiálov, ktorý okrem daného pracovného zošita obsahuje ešte pracovný zošit 2. časť a učebnicu, bol vytvorený autorami M. Belica a J. Striežovskou. Séria učebníc je súčasťou novej línie vzdelávacích pomôcok na výučbu matematiky, ktoré sa zameriavajú na systémové pokračovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov a umožňujú žiakom postupne si osvojovať potrebné znalosti a zručnosti. Materiál rešpektuje súčasné pedagogické prístupy a metodiky vo vyučovaní matematiky na Slovensku, ako aj v susedných štátoch.

V obsahu pracovného zošita sa žiaci zoznamujú a opakujú učivo z nižších ročníkov, precvičujú násobenie a delenie do 20, rozširujú si poznatky o číselných oboroch až do 10 000 a učia sa riešiť praktické matematické úlohy. Zošit tiež obsahuje sekvencie zamerané na geometriu, vrátane základov presného rysovania a práce so štvorcovou sieťou. Neodmysliteľnou súčasťou prvej časti pracovného zošita je aj príloha s vystrihovačkami, ktoré slúžia na interaktívne počítanie. Dielo je štruktúrované tak, aby vyhovovalo požiadavkám rôznych tried a bolo prínosné pre žiakov s rozličnými matematickými schopnosťami a tempo učenia.

Jazyk, v ktorom je pracovný zošit publikovaný, je slovenský a má 80 strán.

Prednosti produktu:

 • Súčasť komplexného súboru učebných materiálov "Matematika 3"
 • Pedagogicky a obsahovo prepojené s predchádzajúcimi ročníkmi matematiky
 • Moderný prístup k výučbe reflektujúci metodiky na Slovensku a v okolí
 • Praktické precvičovanie učiva a osvojovanie nových poznatkov do 10 000
 • Zahrnutie logických a praktických úloh z matematiky a geometrie
 • Príloha s vystrihovačkami na interaktívne učenie
 • Adekvátne pre žiakov rôznych výkonnostných skupín
 • Publikované v slovenskom jazyku
 • Optimálny rozsah 80 strán pre dostatočné precvičenie a opakovanie učiva

Všeobecné parametre

Ostatné

 • Jazyk Slovenský
 • Počet strán 80 strán
 • Kódy predajcov 9788081460784