Motorka SUPER SOCO Antik TS - e - motocykel

SUPER SOCO Antik TS - e - motocykel
2x
Motorka SUPER SOCO Antik TS - e - motocykel
it


Prínosné video ?: áno (0) nie (0)

Poznámka: Tento tovar, z dôvodu nutnosti odborného zostavenia a nastavenia vrátane odbornej inštruktáže, je možné vyzdvihnúť len v našej predajni. Zmluva bude uzatvorená až podpisom preberacieho protokolu na predajni.