slovenský 240 strán 2012

Literárny kritik v súbore článkov o literatúre a recenzií hodnotí súčasnú slovenskú poéziu (od 90. rokov 20. stor.), sčasti aj prózu, pričom sa snaží o primeraný odstup a priestor pre vlastný ...

od 6.38
ponúka 10 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2009

Predpokladajme, že fakt máme slobodnú vôľu. Môžeme sa rozhodnúť pre dobré a zlé myšlienky, slová a činy. Môžeme dobru alebo zlu pritakávať, alebo povedať nie. Môžeme svoje túžby tlmiť, alebo dať ...

od 4.61
ponúka 7 obchodov Kde kúpiť