Literárne informačné centrum

Zoradiť podľa:
Druh zobrazenia:
-10%
100 % 1 recenzia slovenský 400 strán 2015

Ďalší zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov sleduje vývoj Slovenska a Slovákov od udalostí nasledujúcich po podpísaní Mníchovskej dohody 30. septembra 1938 až do kapitulácie vlády ...

od 8.83
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
-7%
slovenský 406 strán 2015

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania ...

od 10.99
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 456 strán 2009

Pokračovanie vo vydávaní základných, doteraz nepublikovaných pramenných materiálov z národných dejín. VIII. zv. Edície Pramene k dejinám Slovenska zachytáva obdobie, keď sa začína národný ...

od 11.66
ponúka 11 obchodov Kde kúpiť
-7%
slovenský 368 strán 2009

Prvý diel dejín Slovenska (do roku 1526) popredného slovenského historika. Dielo v úvode prináša pohľad na doterajší stav syntéz o slovenských dejinách a obsahuje kapitoly: Spoločnosť a kultúra ...

od 10.99
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 360 strán 2011

Jedenásty zväzok publikácie má dve časti: Udalosti od rakúsko-uhorského vyrovnania až do vypuknutia prvej svetovej vojny (zv. XI a, vyjde budúci rok) a Slováci v prvej svetovej vojne 1914 – 1918 ...

od 8.83
ponúka 12 obchodov Kde kúpiť
-10%
slovenský 2014

Slovensko od roku 1928 tvorilo administratívnu jednotku - Slovenskú krajinu - v rámci centralizovane spravovanej Československej republiky. To bol jediný hmatateľnejší výsledok úsilia o ...

od 8.83
ponúka 12 obchodov Kde kúpiť
slovenský 341 strán 2014

Román Živý bič je protestom proti vojne a za sociálnu spravodlivosť. Jedno z najúspešnejších diel slovenskej literatúry prichádza ako prvý zväzok novej edície (Ne)povinné čítanie.

6.00
ponúka 1 obchod Do obchodu
slovenský 2009

Slovenská literatúra nevzniká len na území Slovenska. Vznikala, a aj dnes vzniká, i za hranicami našej vlasti, neraz v najvzdialenejšej cudzine, kde sa Slováci ocitli najmä v dôsledku politických ...

od 5.99
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 576 strán 2009

Nové, prepracované a doplnené vydanie slovníka, ktorý zahŕňa celé 20. storočie a obdobie 2001 - 2005. V slovníku sú doplnky o dielach vydaných po roku 2000, opravy a spresnenia predchádzajúcich ...

od 12.99
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
-10%
slovenský 400 strán 2012

Jedenásty zväzok tohto edičného radu, ktorý edične pripravuje Pavel Dvořák s kolektívom historikov pod autorským vedením Dušana Kováča, má dve časti. Časť, ktorá sa práve dostáva k čitateľom ...

od 8.83
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2012

Antológia súčasnej slovenskej poézie Päť X päť je prezentáciou diel autorov, ktorí sa stali vitálnou súčasťou básnickej scény po roku 1989 (Kolenič, Milčák, Litvák, Puchala, Macsovszky, Šulej, ...

od 3.99
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 254 strán 2014

Monografia Hľadanie rozprávača je venovaná prózam Vincenta Šikulu, významného predstaviteľa modernej slovenskej literatúry 2. polovice 20, storočia. Prvá časť prostredníctvom interpretácie ...

od 6.99
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 368 strán 2012

Publikácia je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny V vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – ...

od 11.61
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
-13%
slovenský 312 strán 2013

Druhé vydanie jedinečnej knihy rozhovorov českej spisovateľky Evy Štolbovej s jedným z najpozoruhodnejších a najlepších slovenských spisovateľov Dominikom Tatarkom. Knižné vydanie je prepisom 20 ...

od 9.99
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2015

Aká je súčasná slovenská literatúra? Šestica generačne blízkych literárnych vedcov – Karol Csiba, Michal Jareš, Radoslav Passia, Veronika Rácová, Ľubica Schmarcová a Ivana Taranenková – sa ...

od 4.99
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
-8%
slovenský 2009

Štvrté vydanie syntetických dejín národnej literatúry od jej počiatkov, od obdobia stredoveku, humanizmu a renesancie, baroka, po obdobie osvietenstva. Základný učebný text na vysokých školách. ...

od 9.99
ponúka 12 obchodov Kde kúpiť
slovenský 2009

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 nadväzujú na dielo Ondreja Sliackeho Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. Koncepčne identické s hodnotovou ...

od 10.74
ponúka 13 obchodov Kde kúpiť
slovenský 278 strán 2009

Publikácia je prezentáciou slovenskej detskej knihy doma i v zahraničí, smerujúcou k Čestnému hosťovaniu Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni roku 2010, kde sa počíta s jej ...

od 13.99
ponúka 12 obchodov Kde kúpiť