Kontaktnajnakup@najnakup.sk
tel.+421 908 558 647

Prevádzkovateľ
MINET s.r.o.
L.Svobodu 552/46
976 32 Badín
Slovensko

IČO: 44325894
DIČ: 2022659397
IČ DPH: SK2022659397
Obchodný register Okresného súdu v Banskej
Bystrici vložka číslo: 15212/S oddiel: Sro

Bankové spojenie
TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55, Slovensko
262 909 9844 / 1100
IBAN: SK49 1100 0000 0026 2909 9844
SWIFT: TATR SK BX

Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46,974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly a výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax.č:048/412 46 93
e-mail:bb@soi.sk
Upozornenie !

Portál slúži na vyhľadávanie tovaru, porovnávanie cien, hodnotenie obchodov a produktov.
My sami tovar nepredávame. Pokiaľ máte záujem o nákup, nájdite si produkt o ktorý máte záujem a pri ponuke kliknite na ikonku "do obchodu".