Prenos dát


Prenos údajov z obchodu do najnakup.sk prebieha na základe načítavania xml súboru uloženého na serveri obchodu robotom z najnakup.sk, pričom xml súbor musí zodpovedať nižšie popísanej špecifikácii.
Najnakup.sk načítava xml súbor spravidla 1x deň a to v noci po 01:00. V prípade, že často aj v priebehu dňa meníte ceny alebo dostupnosť tovaru, obráťte sa prosím priamo na najnakup.sk so žiadosťou o zvýšenie frekvencie aktualizácie Vašich ponúk. Chybný súbor nedokážeme spracovať.
Prevádzkovateľ internetového obchodu zodpovedá za aktuálnosť a správnosť dát uvedených v xml súbore.


Špecifikácia xml feed-u (súboru)


Xml súbor je spravidla kompatibilný s verziou xml súboru pre heureka.sk

Xml súbor vytvára spravidla programátor obchodu. Pokiaľ používate štandardizovaný produkt - internetový obchod, obráťte sa na dodávateľa obchodu so žiadosťou o vytvorenie xml súboru s Vašimi ponukami.

- príklad xml súboru (feed-u) vhodného pre najnakup.sk nájdete tu: xml súbor.
- preferované kódovanie súboru je utf-8, prípadne win-1250
- xml súbor je možné skomprimovať zip formátom s cieľom znížiť dátový prenos
- súbor obsahuje všetky ponuky obchodu, ktoré sú správne a aktuálne

Popis položiek (xml tag-ov):

názov atribútu popis
code
resp. item_id
povinný
jedinečné id tovaru vo Vašej databáze
- toto id produktu musí byť nemenné, v opačnom prípade nebudú ponuky obchodu zaradené do katalógu
- max. dĺžka 255 znakov
name
resp. productname
povinný
názov/označenie tovaru
- v tvare názov výrobcu a označenie, napr. SAMSUNG LE32B450
- príklad chybného názvu: SAMSUNGLed televizor LE32B450
- max. dĺžka 255 znakov
description
odporúčaný
popis tovaru
- nesmie obsahovať žiadne reklamné texty
image_url
resp. imgurl
odporúčaný
celá url na obrázok na Vašom webe
- napr.: http://www.xx.sk/images/p0001.jpg
- minimálny rozmer jednej strany 160px
- obrázok môže zobrazovať len produkt, nesmie obsahovať watermark obchodu a podobne
product_url
resp. url
povinný
url (adresa) na stránku obchodu s produktom
napr.: http://www.xx.sk/products/p0001.htm
- max. dĺžka 600 znakov
price
resp. price_vat
povinný
cena tovaru v EUR vrátane DPH, recyklačných, autorských a iných podobných poplatkov
cena je konečná (pri spôsobe platby dobierkou), neobsahuje len cenu za dopravu
- napr.: 126,55
- všetky ceny sú v € a pozostávajú len z desatinného čísla, bez označenia meny
shipping
povinný
najnižšia cena za dopravu, za ktorú je možné tovar dodať kamkoľvek na Slovensko kuriérom
- napr.: 6,50 - obsahuje len číslo (bez medzier, označenia meny a pod.)
- ak je doprava zadarmo, zadajte 0
part_number
resp. productno
odporúčaný
kód (označenie) produktu výrobcom, nie interne označenie obchodu
- max. dĺžka 255 znakov
ean
odporúčaný
unikátny číselný kód identifikujúci produkt
ean a part number umožnia zaradenie Vašich ponúk do katalógu tovaru
pokiaľ je rovnaký kód použitý pri viacerých produktoch v xml, tak bude ignorovaný
- max. dĺžka 255 znakov
manufacturer
povinný
názov výrobcu
- max. dĺžka 255 znakov
category
resp. categorytext
povinný
názov kategórie vo Vašom obchode
- celá cesta/napr.: Telefóny > Mobilné telefóny
- max. dĺžka 255 znakov
availability
resp. delivery_date
odporúčaný
dostupnosť tovaru
- v textovej forme, napr.: skladom
- max. dĺžka 12 znakov
gift darček ku produktu
- max. dĺžka 150 znakov
itemgroup_id
povinný
varianty produktov
Pokiaľ predávate produkty, ktoré sú vo viacerých variantoch, xml tagom itemgroup_id sa označia všetky varianty. Ide najmä o produkty v kategóriách oblečenie, bicykle a podobne.
Každá varianta produktu musí byť v xml uvedená ako samostatná položka.
- max. dĺžka 255znakov
accessory
nepovinný
id produktov, ktoré tvoria príslušenstvo tohto tovaru
- max. dĺžka 155 znakov
param
odporúčaný
parametre produktu, dôležité najmä pri produktoch existujúcich vo variantách
príklad:
<PARAM>
  <PARAM_NAME>Veľkosť EUR</PARAM_NAME>
  <VAL>43</VAL>
</PARAM>
cpc
nepovinný
ponúkaná cena za preklik za daný produkt
načitanie tohto xml tagu je nutné povoliť v administrácii eshopu

XML tagy môžu byť malými aj veľkými písmenami.

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY PRE NIEKTORÉ TYPY PRODUKTOV (ovplyvní zaradenie tovaru do katalógu)
PARFÉMY
PNEUMATIKY
ELEKTRÓNY (hliníkové disky)
PLECHOVÉ DISKY
NOTEBOOKY
OBUV, OBLEČENIE


Upozornenie: Xml súbor musí byť validný v zmysle xml špecifikácie.
Najčastejšie býva chyba v tom, že v xml rezervované znaky (viď nasl. tabuľka)
nie sú správne zapísané (xml escape).

znak zápis do xml (mimo CDATA sekcií)
& &amp;
' &apos;
" &quot;
< &lt;
> &gt;

Obsah jednotlivých xml tagov odporúťame  do xml zapisovať do CDATA sekcií.

Chybný stav
<DESCRIPTION>popis poroduktu <b>televízor</b></DESCRIPTION>
Oprava odporúčaná pomocou CDATA
<DESCRIPTION><![CDATA[popis poroduktu <b>televízor</b>]]</DESCRIPTION>
Oprava alternatívna enkódovaním znakov
<DESCRIPTION>popis poroduktu &lt;b&gt;televízor&lt;/b&gt;</DESCRIPTION>