Programy a cenník


Programy a cenník platný od 5.10.2016  

Dokument 'Programy a cenník' je súčasťou zmluvných podmienok.

Program Free - základný typ spolupráce je úplne bezplatná prezentácia. Ponuky Vášho obchodu budú zobrazované za ponukami partnerských obchodov ktoré využívajú platené programy.

Programy Basic, Priority, VIP - sú platené programy určené pre partnerov, ktorí chcú maximálne zviditeľňovať svoje podnikanie, budovať silný brand, zvyšovať dôveru potencionálnych zákazníkov a tiež príjmy z internetových obchodov. V tomto prípade používame cenový model PPC /cena za kliknutie/.


Free Basic Priority Vip
Zobrazenie v katalógu obchodov
Zobrazenie vo fulltextovom vyhľadávaní
Prvé pozície vo fulltextovom vyhľadávaní -
Prvé pozície v katalógu obchodov -
Zaradenie sortimentu do katalógu tovarov **                    -
Možnosť umiestnenia v priority boxe - -
Market Research -
- vrátane filtrácie vlastných ponúk a zobrazovania pozície obchodu - - -
Cena za preklik 0 * základ + 50% + 100%

* pri Free programe a nevyuužívaní služby NajNakup CSS požadujeme uverejnenie recipročného odkazu zo všetkých stránok obchodu

** vo fulltextovom vyhľadávaní je možné nájsť všetky ponuky obchodu. Do katalógu tovarov sa ponuky obchodu zaraďujú postupne najmä v závislosti od kvality vstupných dát, teda správneho vyplnenia značky/výrobcu, ean kódu a názvu produktu v xml feede. Do katalógu sa nezaraďujú ponuky zriedkavo vyhľadávaného tovaru ako príslušenstvá a podobne.

! Najnakup.sk má integrovanú viacnásobnú ochranu proti falošnému preklikávaniu na stránky obchodu.


! Prekliky na Vaše obchody nie sú spoplatnené za predpokladu že ste prihlásený pod účtom s obchodmi.

Základné ceny za prekliky (program Basic)

Základná cena za preklik je stanovená podľa nasledovnej tabuľky v závislosti od kategórie a ceny tovaru.

cena produktu v € do 1 1 - 10 10 - 30 30 - 80 80 - 150 150 - 300 300 - 500 500 a viac
Elektro 0 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16
Počítače 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Dom 0 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16
Záhrada 0 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16
Šport 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Dielňa 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Pre deti 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Auto-Moto 0 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16
Móda, oblečenie 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Knihy 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Drogéria, zdravie 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Parfémy 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Stavebniny 0 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16
Nábytok 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Hobby 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Potraviny 0 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13

cena produktu v € 80 - 150 150 - 300 300 - 500 500 a viac
Elektro 0.11 0.12 0.14 0.16
Počítače 0.07 0.09 0.10 0.13
Dom 0.11 0.12 0.14 0.16
Záhrada 0.11 0.12 0.14 0.16
Šport 0.07 0.09 0.10 0.13
Dielňa 0.07 0.09 0.10 0.13
Pre deti 0.07 0.09 0.10 0.13
Auto-Moto 0.11 0.12 0.14 0.16
Móda, oblečenie 0.07 0.09 0.10 0.13
Knihy 0.07 0.09 0.10 0.13
Drogéria, zdravie 0.07 0.09 0.10 0.13
Parfémy 0.07 0.09 0.10 0.13
Stavebniny 0.11 0.12 0.14 0.16
Nábytok 0.07 0.09 0.10 0.13
Hobby 0.07 0.09 0.10 0.13
Potraviny 0.07 0.09 0.10 0.13
* všetky ceny sú uvádzané bez DPH

Rozšírený cenník preklikov

Systém umožňuje zadať špeciálne ceny za prekliky pre produkty v rôznych cenových úrovniach a kategóriách.

Nastavenie sa vykoná kliknutím na odkaz cenník preklikov v administračnom rozhraní pre eshop
(stránka www.najnakup.sk/profil -> klik na názov eshopu -> klik na odkaz cenník preklikov)

! Rozšírený cenník preklikov umožňuje definovať len vyššie ponúkané ceny za preklik než sú základné a to formou percentuálneho navýšenia základnej ceny. Ak je na eshope nastavený program Priority, tak pri všetkých produktoch je automaticky ponúkaná cena za preklik vyššia o 50% aj v prípade že v rozšírenom cenníku nie je zadefinovaná žiadna položka alebo položka s nulovým navýšením.

nahlad
náhľad


Cena za preklik načítaná z xml súboru

Systém umožňuje načítavanie ponúkaných cien za preklik z xml feedu špeciálne pre každý jeden produkt obchodu.

Načítavanie cien je možné aktivovať alebo deaktivovať v profile v rozhraní pre eshop, položka "Pole s cenou prekliku vo feede" nastavením resp. zrušením xml tagu s CPC.

Cena v xml feede musí byť uvedená v EUR, napr. <CPC>0.15</CPC>

Pokiaľ je cena za preklik ponúkaná v rámci xml nižšia ako základná cena za preklik v danej kategórii a cenovom rozpätí alebo cena za preklik definovaná v rozšírenom cenníku, tak bude cena za preklik z xml ignorovaná.

Systém pri zobrazovaní a výpočte cien za preklik použije najvyššiu ponúkanú cenu za preklik z rozšíreného cenníku preklikov a z xml, pokiaľ sa tieto prekrývajú.


Priority box

Štandardne sa ponuky obchodov v katalógu obchodov zoraďujú podľa ceny.

V priority boxe sa zobrazujú 3 obchody s najvyššou ponúkanou cenou (programom) za preklik nezávisle od ceny produktu. 
V prípade že obchody majú rovnaký program (ponúkanú cenu za preklik) tak sú zoradené podľa ceny tovaru.
V prípade rovnakej ceny za tovar sú zoradené náhodne pri každom zobrazení stránky.


Čím vyššiu cenu za preklik obchod akceptuje, tým pravdepodobnejšie sa jeho ponuka zobrazí medzi prvými tromi ponukami.

Market Research

Od 1.4.2010 je v profile obchodov dostupná sekcia "Market Research", teda analýza trhu postavená na dátach z návštevnosti najnakup.sk.
Je vytvorená z interaktívnej tabule, v ktorej je možné vidieť produkty vybranej kategórie pre zadaný obchod, alebo pre všetky obchody. Zobrazené produkty je možné zoradiť podľa ich obľúbenosti a ceny. Funkcia umožňuje upozornenie na príliš vysokú a príliš nízku cenu produktu vo vzťahu k ostatným obchodom ponúkajúcim daný produkt. Pri každom produkte je graf zobrazujúci vzťah ceny produktu v zadanom obchode s najnižšou cenou produktu a graf zobrazujúci obľúbenosť produktu.

Certifikát "Obchod odporúčaný zákazníkmi" od najnakup.sk

obchod odporúčaný zákazníkmiLink na pdf s popisom služby. Získavajú automaticky obchody, ktoré s najnakup.sk spolupracujú na získavaní hodnotení obchodu ich zákazníkmi. Certifikát pridelí a začne zobrazovať systém v prípade, keď obchod získa v poslednej dobe výborné hodnotenie z takto získaných názorov. Ďalšie informácie sú dostupné v profile obchodu.
 


Postup spolupráce:
 • Registrácia internetového obchodu na tejto stránke
 • Po schválení administrátorom sa Váš obchod zobrazí v katalógu obchodov
 • Pokiaľ máte záujem zobrazovať Vaše ponuky na najnakup.sk, je potrebné vytvoriť tzv. xml feed
 • V prípade Free programu, umiestnite na stránky obchodu odkaz na najnakup.sk a informujte nás emailom.
  Následne na importujeme Vaše ponuky (xml feed) do fulltextového vyhľadávania.
 • V prípade výberu platených programov, zadajte v profile novú objednávku
  Po kontrole Vám vystavíme predfaktúru a na základe jej úhrady Vám bude nabitý kredit a zaslaná faktúra.
  Taktiež sa začne proces zaraďovania Vašich ponúk do nášho katalógu.

Najčastejšie chyby:
 • Registrácie duplicitných obchodov
 • Nepravdivo alebo neúplne uvádzané údaje o obchode (v profile)
 • Nepravdivo alebo neúplne uvádzané údaje v xml feede

Spôsoby platby
 • Bankovým prevodom na účet v TatraBanke
 • V prípade keď má obchodník účet v TatraBanke online cez TatraPay
  TatraPay
 • Platobnou kartou
  TatraPay TatraPay TatraPay TatraPay TatraPay TatraPay